Author: admin

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จะมีการจัดงานกิจกรรมโครงการ “หัวหินบ้านของ พ่อ” ซึ่งจัดโดย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม.งานกิจกรรมโครงการ “หัวหินบ้านของพ่อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูน และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม แสดงถึงความรัก ความกตัญญูกตเวที ให้ประชาชนและเยาวชนได้สํานึกพระคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของสถาบันหลักของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป.ประกอบกับเมื่อวันที่ (29 พ.ย.) วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัวชื่อ Wassana Nanuam ดังนี้.พันเอก วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกลาโหม เชิญชวน ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง ร.9 ) ในงาน “หัวหินบ้านของพ่อ” ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม นี้ ที่ อุทยานราชภักดิ์ ในพื้นที่ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง หัวหิน เป็นที่ตั้งของ พระราชวังไกลกังวล ที่ ในหลวง ร.9 มักเสด็จฯ มาประทับ เมื่อครั้งยังทรงมีพระชนม์ชีพ. โดยงานเริ่ม 17.30 น. จะมีการ บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดย กรมดุริยางค์ทหารบกและ เยาวชน SEED Thailand.พิธีถวายราชสักการะและเปิดงาน หัวหินบ้านของพ่อ โดย นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา.และ ชุดการแสดงพิเศษโดย ตัวแทนเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ชุดการแสดงรัตนโกสินทร์ และมีการแสดงชุดเทิดพระเกียรติ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.และ ในเวลา 19.15 น. พิธี จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และ ร่วมร้อง เพลง…

Read More

Somdej (SDC) หรือ สมเด็จคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลพระเครื่องเหรียญแรกของโลก เป็น DeFi Token ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากบล็อกเชน ที่สร้างเพียง 66,186,727 ล้านเหรียญ เท่ากับจำนวนประชากรในประเทศไทยปี 2563 โดยเป็นความตั้งใจให้คนไทยเข้าถึงเหรียญสมเด็จดิจิทัลเหรียญแรกของโลกเพื่อเป็นการกุศล ช่วยเหลือสังคมและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยอิงกับประวัติศาสตร์ของชาวไทยและชาวเอเชียที่มีชื่อเสียงพร้อมทั้งวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน.และยังสามารถเข้าถึงเหรียญสมเด็จดิจิทัลโดยให้ทุกคนมีโอกาสอย่างน้อยคนละ 1 เหรียญ เพื่อเป็นของที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถทิ้งไว้เป็นมรดกโลกให้กับคนรุ่นหลังได้อีกด้วย.ระบบการทำงานของเหรียญ Somdej coin นั้นจะหัก Tax และนำไปทะนุบำรุงศาสนาและช่วยเหลือสังคมในประเทศไทย โดยทางวัดป่ามหาญาณจะเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือสังคมและมูลนิธิทั่วประเทศไทย เหรียญสามารถนำไปใช้จ่ายในการซื้อ ดอกไม้ธูปเทียน สังฆทาน รวมถึงเช่าพระเครื่องภายในวัดได้.ระบบจะหัก Tax: 3% ทุกคร้ังที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย.ซึ่งจะนำไปทะนุบำรุงศาสนาและช่วยเหลือสังคม หากต้องการบริจาคด้วยเหรียญ SDC ให้กับวัดทั่วประเทศไทยก็สามารถทำได้โดยการติดต่อทางผู้พัฒนาแล้วผู้พัฒนาจะอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ เพื่อช่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเหรียญเป็นเงินบาทผ่านระบบ Exchange ต่าง ๆ ให้กับวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (มูลค่าของเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพราคาตลาด Exchange นั้น ๆ).ทีมพัฒนาบอกว่า ไม่ได้หยุดแค่การแลกเปลี่ยนเหรียญผ่าน Pancakeswap เท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายที่จะพยายามนำ Somdej coin เข้าไปอยู่ในตลาดซื้อขายระดับโลกอย่าง Binance และ Satang เพื่อให้ผู้ถือครองเหรียญทั่วโลกโอนย้ายเหรียญการกุศลได้สะดวก.เมื่อมีการซื้อขายหรือโอนย้ายจะก่อให้เกิดการช่วยเหลือสังคมและมูลนิธิ ภายในประเทศไทยซึ่งเหรียญ Somdej coin สามารถเพิ่มโอกาสให้กับคนที่ลำบากอีกมากมายการเข้าตลาดซื้อขายเหรียญคริปโตระดับ โลกอาจมีกฎระเบียบข้อบังคับจำนวนมากและผู้บริหารของ Exchange นั้น ๆ อาจจะเป็นผู้กำหนดและตัดสินใจในการเลือกเหรียญเพื่อเข้าตลาด.ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางผู้พัฒนา Somdej coin ได้ยื่นหนังสือถึงสํานักพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กลต. เพื่อเตรียมนำเหรียญ SDC ที่ได้ช่วยการกุศลนี้ลิสขึ้น Centralized Exchange ภายในประเทศและในอนาคตต่อไป โดยทีมผู้พัฒนาแนะนำให้เหรียญ SDC เป็นเหรียญสำหรับการสะสม ไม่ได้มีไว้เพื่อการเก็งกำไร

Read More

วันนี้ (15 พ.ย) เป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่น่าใจหายสำหรับใครหลาย ๆ คนเมื่อ “สถานีรถไฟหัวลำโพง” ที่ได้เปิดให้บริการคู่กับคนไทยเป็นเวลายาวนาน 105 ปี กำลังจะถูกปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นศูนย์กลางแหล่งชอปปิ้ง โรงแรม “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” โดยทาง รมว.คมนาคม ยืนยันใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีสุดท้ายหรือเป็นสถานีต้นทางและปลายทางแทน “หัวลำโพง” ภายในสิ้นปี 2564.ทางศักดิ์สยามกล่าวว่า ตามแผนดำเนินงานที่ รฟท.นำเสนอจะทยอยลดขบวนที่จะเข้าหัวลำโพง เพราะบางขบวนยังมีผู้ใช้บริการมาก จำเป็นต้องทยอยเปลี่ยนผ่านเพื่อลดผลกระทบ โดยทางรฟท. จะเริ่มทำแผนไทม์ไลน์ให้ชัดเจนและต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดภายในปี 2564 เพราะไม่ต้องการให้ปิดถนนรอรถไฟวิ่งผ่านเป็นปัญหาจราจรอีกต่อไป พร้อมกันนี้ จะได้เดินหน้าการพัฒนาหัวลำโพงได้.“อนุรักษ์มรดก คงความเป็นอัตลักษณ์เดิม ปรับปรุงผสมโมเดิร์น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ”.“สถานีกรุงเทพ มีทำเลที่ตั้งที่โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากฝั่งหนึ่งเป็นย่านเมืองเก่า ไชน่าทาวน์ และอยู่ไม่ห่างจากรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กับอีกฝั่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ หรือ CBD แนวคิดการพัฒนาจึงออกมาในรูปแบบการผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์เมืองเก่ากับความทันสมัย ชื่อ “Hualampong Heritage Complex” โดยอาคารโดมสถานีหัวลำโพงด้านหน้าจะอนุรักษ์ไว้เพื่อรำลึกประวัติศาสตร์ของกิจการรถไฟไทยในอดีต”.แผนการปรับปรุงหัวลำโพงนั้นประกอบด้วย เฟสแรก ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารโดมสถานีกรุงเทพ พื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางเมตร ซึ่งจะมีการบูรณะโดยคงสถาปัตยกรรมเดิมและพัฒนาโถงด้านในเป็นพื้นที่สำหรับร้านค้าแบรนด์เนม พิพิธภัณฑ์รถไฟ และ เฟส 2 จะเป็นการพัฒนา ส่วนทางรถไฟและย่านสีเปลี่ยน เป็นอาคารสูงอีก 4 หลัง พื้นที่รวม 490,000 ตารางเมตร พัฒนาสำนักงาน หรือโรงแรม.ทั้งนี้การพัฒนาที่ดินรถไฟ คาดหมายในปี 2565 ไม่เฉพาะหัวลำโพง ยังมีทำเลทองที่จะนำมาพัฒนาอีก เช่น สถานีธนบุรี-ศิริราช, พื้นที่แนวพระรามเก้า RCA-คลองตัน ประมาณ 135 ไร่ ซึ่งล้วนมีศักยภาพ มีระบบคมนาคมเชื่อมต่อพื้นที่ จะสร้างรายได้เพิ่มให้ รฟท. และสามารถนำมาอุดหนุนภาระบริการด้าน PSO และคาดหวังว่าจะแก้ปัญหาขาดทุนของ รฟท.ได้อย่างยั่งยืนใน 5 ปีจะเห็นรูปธรรม . #Culture

Read More

วันนี้ (15 พ.ย.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกระบี่ โดยจุดแรกที่นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมคือ ศูนย์พัฒนประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ในต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อรองรับการนำร่องเป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่สีฟ้ารับนักท่องเที่ยวเปิดประเทศ.โดยศูนย์พัฒนประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวแห่งนี้ จะมีการสาธิต กรณีสถานีน้ำมันและก๊าซรั่วไหล สถานีจำลองไฟไหม้เรือขนาดเล็ก สถานีจำลองไฟไหม้เรือขนาดใหญ่ สถานีไฟไหม้ภายในอาคารที่มีอุณหภูมิสูง สถานีไฟไหม้ภายในบ้านเรือน สถานีกู้ภัยจากงานในที่สูง.ซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ นายกฯ ก็ได้ฝากข้อคิดกับเหล่าคนรุ่นใหม่ที่มานั่งต้อนรับเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ และให้แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของข้าราชการไว้ว่า.”เคารพในสถาบันหลักของชาติ นั่นคือประเทศไทย นี่คือประเทศไทย เกิดที่นี่ กินที่นี่ แล้วก็ตายกันที่นี่.เราอย่าทำลายสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเลย สร้างสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันพัฒนาไปสู่การมีอะไรที่ดีขึ้นในอนาคตจะดีกว่า”.”ข้าราชการทุกคนต้องพัฒนาใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่ไม่ดีนะ ต้องเรียนรู้อย่างที่ผมพูด ทำแบบเดิมไม่ได้ คิดใหม่ ไม่มีงบประมาณ งบประมาณน้อยจะทำยังไง (เคาะหัว).เรียนรู้ สอนเค้า ผมพูดมาตลอดต้องคิด นายกก็ไม่ใช่เป็นนายกมาก่อนตั้งแต่เกิด ที่เป็นก็พัฒนาตัวเองมาจากทหาร แล้วก็คิ๊ด คิด คิด คิด อ่านหนังสือ แล้วก็คิดในสมอง เอ๊ะ เราจะทำยังไง แล้วปรึกษาหารือกับคณะรัฐมนตรี” . #Quotes

Read More

Somdej (SDC) หรือ สมเด็จคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลพระเครื่องเหรียญแรกของโลก เป็น DeFi Token ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากบล็อกเชน ที่สร้างเพียง 66,186,727 ล้านเหรียญ เท่ากับจำนวนประชากรในประเทศไทยปี 2563 โดยเป็นความตั้งใจให้คนไทยเข้าถึงเหรียญสมเด็จดิจิทัลเหรียญแรกของโลกเพื่อเป็นการกุศล ช่วยเหลือสังคมและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยอิงกับประวัติศาสตร์ของชาวไทยและชาวเอเชียที่มีชื่อเสียงพร้อมทั้งวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน.และยังสามารถเข้าถึงเหรียญสมเด็จดิจิทัลโดยให้ทุกคนมีโอกาสอย่างน้อยคนละ 1 เหรียญ เพื่อเป็นของที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถทิ้งไว้เป็นมรดกโลกให้กับคนรุ่นหลังได้อีกด้วย.ระบบการทำงานของเหรียญ Somdej coin นั้นจะหัก Tax และนำไปทะนุบำรุงศาสนาและช่วยเหลือสังคมในประเทศไทย โดยทางวัดป่ามหาญาณจะเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือสังคมและมูลนิธิทั่วประเทศไทย เหรียญสามารถนำไปใช้จ่ายในการซื้อ ดอกไม้ธูปเทียน สังฆทาน รวมถึงเช่าพระเครื่องภายในวัดได้.ระบบจะหัก Tax: 3% ทุกคร้ังที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย.ซึ่งจะนำไปทะนุบำรุงศาสนาและช่วยเหลือสังคม หากต้องการบริจาคด้วยเหรียญ SDC ให้กับวัดทั่วประเทศไทยก็สามารถทำได้โดยการติดต่อทางผู้พัฒนาแล้วผู้พัฒนาจะอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ เพื่อช่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเหรียญเป็นเงินบาทผ่านระบบ Exchange ต่าง ๆ ให้กับวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (มูลค่าของเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพราคาตลาด Exchange นั้น ๆ).ทีมพัฒนาบอกว่า ไม่ได้หยุดแค่การแลกเปลี่ยนเหรียญผ่าน Pancakeswap เท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายที่จะพยายามนำ Somdej coin เข้าไปอยู่ในตลาดซื้อขายระดับโลกอย่าง Binance และ Satang เพื่อให้ผู้ถือครองเหรียญทั่วโลกโอนย้ายเหรียญการกุศลได้สะดวก.เมื่อมีการซื้อขายหรือโอนย้ายจะก่อให้เกิดการช่วยเหลือสังคมและมูลนิธิ ภายในประเทศไทยซึ่งเหรียญ Somdej coin สามารถเพิ่มโอกาสให้กับคนที่ลำบากอีกมากมายการเข้าตลาดซื้อขายเหรียญคริปโตระดับ โลกอาจมีกฎระเบียบข้อบังคับจำนวนมากและผู้บริหารของ Exchange นั้น ๆ อาจจะเป็นผู้กำหนดและตัดสินใจในการเลือกเหรียญเพื่อเข้าตลาด.ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางผู้พัฒนา Somdej coin ได้ยื่นหนังสือถึงสํานักพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กลต. เพื่อเตรียมนำเหรียญ SDC ที่ได้ช่วยการกุศลนี้ลิสขึ้น Centralized Exchange ภายในประเทศและในอนาคตต่อไป โดยทีมผู้พัฒนาแนะนำให้เหรียญ SDC เป็นเหรียญสำหรับการสะสม ไม่ได้มีไว้เพื่อการเก็งกำไร

Read More

วันที่ (4 พ.ย) นายชนะชัย ประมวลทรัพย์ และ นางสาวปาริสา สัทธินทรีย์ เยาวชน SEED Thailand ได้นำนางสาวพัทธ์ธีญา ยงค์สงวนชัย และนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม.เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม Youth4Climate : Driving Ambition ในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย ในเรื่องว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26 ) ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้จัด Youth4Climate Pre Cop 26 ควบคู่ไปด้วย.โดยประเทศไทยมีตัวแทนเยาวชน 2 คน ได้แก่ นางสาวพัทธ์ธีญา ยงค์สงวนชัย 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนานาชาติไทยจีน และนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ 16 ปีมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ผู้แทนประเทศจากผู้สมัคร 8,700 คน ทั่วโลก เพื่อร่วมกับผู้นำเยาวชนด้านสภาพอากาศราว 400 คนทั่วโลก เสนอแนวคิดและข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในประเด็นสภาพภูมิอากาศภายใต้การพัฒนาแบบยั่งยืน ในการประชุม Youth4Climate : Driving Ambition ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนการประชุมโดยรัฐบาลประเทศอิตาลีและ UN Secretary General’s Envoy on Youth & Government of Italy.เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ขณะเดียวกัน เยาวชนเหล่านี้ ก็จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลอีกด้วย.นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่ น้องเอม หรือ น.ส. อมินตา และ น้องเกรซ หรือ น.ส. พัทธ์ธีญา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานกับผู้นำเยาวชนด้านสภาพอากาศ.โดยน้องเอม และน้องเกรซ…

Read More

เมื่อวันที่ (27 ต.ค.) เยาวชน SEED Thailand ร่วมกับ สมาคมนักเรียนไทย-จีน และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ร่วมกันจัดทำมิวสิควิดีโอเพลง “คิดถึง…หัวหิน” ขึ้น โดยเป็นเพลงที่ได้รับการขับร้องโดย นายธนพนธ์ สิงหพันธุ์ (มาร์ค) เยาวชนจากอำเภอหัวหิน.ซึ่งแต่งเพลงนี้ขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ว่า “ชวนคนที่คุณรักไปเที่ยวหัวหินด้วยกัน” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อบอกให้รู้ว่าหัวหินเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมของระบบสาธารณสุข และความปลอดภัยอย่างรอบด้าน.จะสามารถสังเกตุได้ว่า ตัวมิวสิคสิดีโอมีการแปล subtitle เป็นภาษาจีน และเผยแพร่ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียของประเทศจีน ทั้งใน 微博 (Weibo), 微信 (Wechat), 抖音 (Douyin), 小红书 (Xiaohongshu), 优酷 (Youku) และอื่น ๆ.ทั้งนี้ มาร์คได้เผยถึงแนวคิดนำการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจหัวหินหลังซบเซาไปในช่วงโควิด-19 ซึ่งมาร์คยังชี้ว่า.”ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะรับนักท่องเที่ยว 100,000 คน นำร่อง 6 จังหวัด หวังรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท ซึ่งหารเป็นรายได้ 12,000 บาท ต่อนักท่องเที่ยว 1 หัวที่เดินทางเข้าประเทศ.หากเพลง คิดถึงหัวหิน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวน 8,000 กว่าคนเข้ามาท่องเที่ยวที่หัวหินได้ ก็นำรายได้เข้าบ้านเกิดกว่า 100 ล้านบาท.และจำนวนคน 8,000 คนนั้น คิดเป็นแค่ 0.0005% ของจำนวนประชากรจีนทั้งหมดกว่า 1,400 ล้านคนเท่านั้น เพราะฉนั้น จึงได้คิดริเริ่มที่จะแปล subtitle เป็นภาษาจีน และปล่อยเพลงไปยังสื่อต่าง ๆ ในประเทศจีน เพื่อดึงดูดให้คนจีนในสัดส่วน 0.0005% มาท่องเที่ยวหัวหินให้ได้.ทั้งนี้ MV เพลง “คิดถึงหัวหิน” เป็นกิจกรรมที่ นายธนพนธ์ สิงหพันธุ์ (มาร์ค) ทำร่วมกับนายสรวง สิทธิสมาน ในนามสมาคมนักเรียนไทย-จีน และเพื่อน ๆ ในโครงการ SEED Thailand ต้อนรับวันเปิดประเทศ 1 พฤษจิกายน 2564.…

Read More

“กร” พงศกร แปยอ ถือว่าทำผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับทัพพาราลิมปิกไทย ในโตเกียวเกมส์ 2020 หลังคว้า 3 เหรียญทองในการแข่งชันวีลแชร์เรซซิ่ง คลาส T 53 ประเภท 100, 400 และ 800 เมตร.ทั้งยังเป็นนักกีฬาพาราไทย คนแรก ที่สามารถคว้าเหรียญทอง ได้ถึง 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันพาราลิมปิก ครั้งเดียว ทำให้รับเงินอัดฉีดไปแล้วรวม 21.6 ล้านบาท ซึ่งในการแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว “เจ้ากร” สามารถทำผลงานได้ดีเช่นกัน.”มันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก ๆ ที่คว้าเหรียญทอง ในรายการ 800 ม.มาครองได้อีกเหรียญ และเป็นเหรียญที่ 3 ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าก่อนมาผมไม่ตั้งความหวังไว้ว่าจะได้มากขนาดนี้ เพราะก่อนมาผมตั้งเป้าหมายไว้แค่ต้องการเหรียญทอง และขอทำลายสถิติโลก รายการ 400 ม. ซึ่งเป็นรายการความหวังของผมแค่นั้นก็พอ.แต่มาได้ถึง 3 เหรียญทองต้องบอกว่ามั่นคุ้มค่ามาก ๆ กับการฝึกซ้อมมานานเป็นปี.“การฝึกซ้อมที่ยาวนานต่อเนื่องทำให้ผมมีความรู้สึกอัดอั้นมาก ๆ เพราะฝึกซ้อมอย่างเดียว ไม่ได้ออกไปแข่งขันในรายการต่างประเทศเลยในช่วงโควิดที่ผ่านมา ทำให้รู้สึกว่ามีความกระหายอยากที่ลงแข่งขันและอยากชนะในทุก ๆ รายการที่ลงแข่งขัน.ทำให้ครั้งนี้เลยมุ่งมั่นมากขึ้นกว่าทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ดีคนที่ทำให้ผมมาถึงวันนี้ได้คือ โค้ช,พี่ ๆ น้อง ๆ ทีมวีลแชร์เรซซิ่ง รวมถึงครอบครัวผม ที่เป็นกำลังใจให้กับผมมาตลอด และที่ขาดไม่ได้คือ สิงห์ คอร์เปอชั่น พาราลิมปิกไทย, สมาคมกีฬาคนพิการฯ รวมไปถึงแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอด”..#GoodStory#ThePublisher #สำนักข่าวออนไลน์เพื่อสังคม

Read More

วันที่ 1 กันยายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวัน “สืบ นาคะเสถียร” เพื่อรำลึกถึงการจากไปของอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ย้อนกลับไปเมื่อ 31 ปีที่แล้ว ในวันที่ 1 กันยายน 2533 ได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด ภายในบ้านพักของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ถือเป็นการจบชีวิตลง ของ “สืบ นาคะเสถียร” นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย.ยอมเสียสละชีวิต เพื่อพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง นับเป็นการฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.ซึ่งการจากไปดังกล่าว ได้ส่งผลสะเทือนอย่างล้ำลึกต่อผู้คนที่รักธรรมชาติ และแสวงหาความเป็นธรรมในสังคม.สืบมีชื่อเดิมว่า “สืบยศ” มีชื่อเล่นว่า “แดง” เกิดที่ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กับนางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมดสามคน ตนเองเป็นคนโต ได้แก่ กอบกิจ นาคะเสถียร เป็นน้องชายคนกลาง และกัลยา รักษาสิริกุล เป็นน้องสาวคนสุดท้อง สืบ สมรสกับนิสา นาคะเสถียร มีบุตรสาวหนึ่งคน คือ ชินรัตน์ นาคะเสถียร.สืบศึกษาระดับประถมตอนต้นที่โรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี มีผลการเรียนดีมาตลอด เมื่อว่างเรียนก็ช่วยเหลือครอบครัวทำไร่ไถนา และยกเสริมแนวคันนาเองเพื่อไม่ให้มีข้อพิพาทกับเพื่อนบ้าน เมื่อจบประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนต่อที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา.ครั้นจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2511 ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2514 หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานที่การเคหะแห่งชาติ จนถึงปี พ.ศ. 2517 และได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2518.เมื่อสำเร็จปริญญาโท สืบเข้ารับราชการเป็นพนักงานป่าไม้ตรี กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ขณะนั้นกองอนุรักษ์สัตว์ป่าเพิ่งก่อตั้งขึ้น และสืบเลือกหน่วยงานนี้เพราะต้องการงานเกี่ยวกับสัตว์ป่า งานแรกของสืบคือการประจำอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี ณ ที่นั้น สืบได้ทราบว่ามีผู้ทรงอิทธิพลบุกรุกทำลายป่าเป็นจำนวนมาก.ในปี พ.ศ. 2531 สืบกลับเข้ารับราชการที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่า และพยายามเสนอให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกเพื่อเป็นหลักประกันว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวจะได้รับการพิทักษ์รักษาถาวร.ปลายปี พ.ศ. 2532 สืบได้รับทุนศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และได้เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งด้วย ครั้นปี พ.ศ.…

Read More

ประวัติ วะโฮรัมย์ ชายผู้เชื่อมกายและใจไว้กับวีลแชร์ เจ้าของสถิตินักกีฬาพาราลิมปิกไทยที่คว้าเหรียญจากการแข่งขันมาครองได้มากที่สุด ด้วยผลงาน 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง เขาคือตำนานที่ยิ่งใหญ่แห่งวงการวีลแชร์เรซซิ่งไทย.ชื่อของเขาถูกอัญเชิญขึ้นหิ้งในฐานะสุดยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิงที่ไม่เพียงแต่เก่งที่สุดของประเทศไทย แต่ยังเก่งที่สุดของโลกด้วย จากผลงานการเข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ เวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มาแล้วถึง 6 สมัย จากซิดนีย์เกมส์ในปี 2000 จนถึงวันนี้พาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020.แต่กว่าที่ประวัติจะมาถึงจุดนี้เขาต้องต่อสู้ฝ่าฟันมาอย่างมากมาย ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เมื่อขาของเขาเริ่มผิดปกติจากการเป็นโปลิโอ จนทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการเดินไปในที่สุด และด้วยเขาเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนคนทั่วไป จึงทำให้เขากลายเป็นคนแปลกในสายตาเพื่อน อะไรที่เพื่อนทำได้ เขาไม่สามารถทำได้ ทำให้เกิดเป็นความอึดอัดคับข้องใจมาโดยตลอด.“ทำไมต้องเกิดมาเป็นแบบนี้ด้วย ทำไมต้องเป็นภาระของคนอื่น?” คือสิ่งที่เขาคิด และเก็บไว้ในใจ.แต่จุดเปลี่ยนสำคัญของเขาเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุ 11 ปี เมื่อได้รับมอบทุนจากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เข้ารับการรักษาตัวและศึกษาต่อที่โรงเรียนศรีสังวาลย์.ที่โรงเรียนแห่งนี้เขาได้เห็นนักกีฬาวีลแชร์ลงฝึกซ้อม และมันกลายเป็นการจุดไฟในในตัวของประวัติที่อยากพิสูจน์ตัวเองว่า เขาสามารถจะเป็นนักกีฬาแบบคนอื่นได้ และเขาไม่ใช่คนป่วย.จากจุดนั้น เขาไม่เคยหันหลังกลับไปอีกเลย แม้ว่าจะมีก้มหน้าเพราะความท้อแท้ที่ไม่เข้าใจว่าทำไมซ้อมหนักขนาดนี้ เหนื่อยสายตัวแทบขาด แต่ก็ยังไม่สามารถจะปั่นได้เร็วเหมือนรุ่นพี่ แต่เขาก็พยายามและเก็บรายละเอียดไว้ในหัว ตั้งคำถาม และพยายามหาคำตอบด้วยการปรับปรุงเทคนิคของตัวเองมาโดยตลอด.เพราะความฝันของเขาคือเวทีสูงสุดอย่างพาราลิมปิกเกมส์ ซึ่งด้วยความพยายาม ไม่ท้อ ไม่ถอย เพราะเป็นคนทัศนคติดีโดยพื้นฐาน ทำให้เขาก้าวไปติดทีมชาติสำเร็จ และได้โอกาสเดินทางไปสู่ความฝันด้วยการเข้าแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งแรกของเขาในปี 2000 ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย แล้วเขาก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้า 2 เหรียญทอง และ1 เหรียญเงิน.ทำให้เขากลายเป็นเป็นนักกีฬาคนพิการที่โด่งดังที่สุด ซึ่งไม่เพียงเพราะลีลาการแข่งที่เร้าใจเท่านั้น แต่ด้วยบุคลิกที่เข้มแข็ง ทำให้เขากลายเป็นไอดอลของคนมากมาย ไม่เฉพาะแค่คนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่รวมถึงคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ด้วย.“ไม่มีอะไรดีกว่าการเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ท้อได้สู้ต่อไปอีกแล้ว” ประวัติเคยให้สัมภาษณ์ไว้..#Homeland#ThePublisher #สำนักข่าวออนไลน์เพื่อสังคม

Read More