Browsing: ข้าวไทย

.นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯจะจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนญี่ปุ่น ในวันที่ 27-29 ส.ค.นี้ โดยมีคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 12 ราย เข้าร่วมคณะด้วย เพื่อพบปะหารือและกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้าว แก้ปัญหาอุปสรรคระหว่างกัน โดยจะพบหารือกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น ที่กำกับดูแลการประมูลข้าว และการนำเข้าข้าว.อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่านอกจากนี้ยังมีการพบปะหารือกับทางบริษัท Overseas…