Browsing: ฉลาดโอนดอทคอม

สายช็อปปิ้งออนไลน์ต้องรู้ ก่อนจะกดโอนเงินซื้อของทุกครั้งอย่าลืมเอารายชื่อของผู้ที่ทำการซื้อ-ขายไปเช็กในเว็บไซต์เช็กบัญชีคนโกงออนไลน์ เพื่อที่จะช่วยตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวมาหลอกดูดเงิน ซึ่ง “ฉลาดโอน.com” ได้รวบรวม 4 เว็บไซต์สำหรับเช็กความเสี่ยงของบัญชีปลายทางที่เราจะทำธุรกรรมออนไลน์ด้วย โดยจะมีเว็บอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย . เว็บไซต์ที่ 1 “ฉลาดโอน”เว็บไซต์ที่ประชาชนทุกคนสามารถมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ซื้อก่อนการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมทั้งยังมีระบบรับแจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องสงสัยหรือไม่มีความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมออนไลน์อีกด้วย เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ให้แก่กัน.โดย “ฉลาดโอน” มีข้อแตกต่างจากอีก 3…