Browsing: ฉลาดโอนเตือนภัย

.กระแสอาร์ตทอย หรือของเล่นศิลปะ ที่กำลังมาแรงในเมืองไทย ให้คนทั่วไปได้เก็บสะสมจนเกิดเป็นตลาดที่มียอดการซื้อขายที่สูง จึงหนีไม่พ้นสายตาของมิจฉาชีพที่ต้องการจะหลอกเอาเงินประชาชนด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ฉลาดโอน.com จึงออกมาเตือนภัยอุทาหรณ์ “มิจฉาชีพลาบูบู้“ ตามเรื่องราวดังนี้. จุดเริ่มต้นจากกลุ่ม อาร์ตทอย ผู้เสียหายโพสต์ขายตุ๊กตาลาบูบู้ (Labubu) ราคา 4,500 บาท ใน Facebook มิจฉาชีพลาบูบู้ทำทีให้แอดไลน์เพื่อขอซื้อลาบูบู้…