Browsing: ชาติไทยพัฒนา

.คำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา.• พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มเติมในวันนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา.• สถานการณ์ของประเทศวันนี้ มี 3 วิกฤตสำคัญคือ…. วิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนวิกฤตความขัดแย้งในสังคม • พรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา จะจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศในครั้งนี้ โดยดึงการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพรรค ทุกฝ่าย ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆ และสมาชิกวุฒิสภา…