Browsing: นักกีฬาไทย

.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ชื่นชมกับความสำเร็จของนักกีฬาไทย สามารถสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศในหลาย ๆ รายการ พร้อมกับฝากให้เด็กเยาวชน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งนอกจากทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังฝึกพัฒนาความอดทน มีระเบียบวินัย มีน้ำในนักกีฬา เคารพกฎกติกา อันเป็นพื้นที่ฐานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม สอดคล้องกันนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง และหวังให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทย รักการออกกำลัง พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา…