Browsing: ประชาธิปัตย์

.นายสมบัติ ยะสินธุ์ สส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กล่าวว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเกี่ยวกับภาคการเกษตรที่ชัดเจน ไม่มีหลักเกณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาคการเกษตร การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่าจากเดิมที่เคยได้รับ ก็เป็นเพียงการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง เพราะไม่มีการกำหนดไว้ในนโยบายของรัฐบาล จึงถือว่าเป็นการทำลายความหวังของประชาชนอย่างสิ้นเชิง.พร้อมกันนี้ยังท้วงติงเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ที่ยังไม่มีการกำหนดไว้ในนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากปล่อยไว้โดยที่ไม่มีนโยบายภาครัฐรองรับจะส่งผลต่อข้าวเปลือกล้นตลาดอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงเสนอให้ออกมาตรการประกันราคาข้าวเปลือก ตามที่รัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ เคยดำเนินนโยบายดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากถึง…