Browsing: ประเพณีสงกรานต์

.หลังจาก “เมืองศรีเทพ” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อไม่นานมานี้ คนไทยมีเรื่องให้ได้ลุ้นต่อ เนื่องจากขณะนี้องค์การยูเนสโกรับรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ประเพณีสงกรานต์” ในประเทศไทย เข้าสู่วาระการพิจารณาการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ คาดว่าภายในเดือนธันวาคมจะมีการประกาศผลให้รับรู้โดยทั่วกัน. .นอกจากนี้ ไทยได้พิจารณารายการเพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจากยูเนสโก ในปี 2567 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ชุดไทยพระราชนิยม , ประเพณีลอยกระทง…