Browsing: พรสวรรค์

.“พรสวรรค์” คือ ทักษะหรือความสามารถพิเศษที่มันติดตัวคน ๆ นั้นมาตั้งแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นความฉลาด การร้องเพลง หรือการจับพู่ทำงานศิลปะ เหมือนกับเรื่องราวของ “คุณป้ามุกดา วัย 59 ปี” แม่ค้าขายไข่เค็มที่ประกอบอาชีพทำก๋วยเตี๋ยวพวงส่งขาย แต่เรียกได้ว่าคุณป้ามุกดานั้น เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์อันน่าทึ่ง. . .เพราะตั้งแต่เกิดมาคุณป้ามุกดาแทบไม่เคยได้เรียนศิลปะอย่างจริง ๆ จัง…