Browsing: สงครามโลก

.ในการทำสงคราม นอกจากกระสุน ระเบิด อาวุธครบมือและกำลังพลของทหาร ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถคร่าชีวิตมนุษย์ได้อย่างเลือดเย็น นั่นก็คือ สารเคมีอันตราย ซึ่งมันมีฤทธิ์ที่ส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ในระยะยาว ทั้งทำลายระบบทางเดินหายใจ ผิวหนังได้รับความเสียหาย เกิดแผลพุพอง เสียโฉม อาจหนักถึงขั้นทำให้เหยื่อตาบอด และหากสารเหล่านี้ตกค้างไปถึงอวัยวะภายใน ส่งผลต่อร่างกายก็อาจรักษาไม่หายไปตลอดชีวิต.ซึ่งความอันตรายของอาวุธเคมี ไม่สามารถมองเห็นหรือรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสทั่วไป มันไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และคาดการณ์ไม่ได้ อาวุธเคมีที่มีความเข้มข้นสูงอาจสร้างผลกระทบให้ระบบร่างกายโดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำ…