Browsing: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

.องค์กรยูเนสโกเตรียมขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,500-2,000 ปี เป็นมรดกโลก หลังจากได้รับบรรจุอยู่ในบัญชีเบื้องต้นขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มานานเกือบ 10 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีผู้แทนของยูเนสโกได้ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพความพร้อมทุกด้านแล้ว ขณะที่เอกสารการขอขึ้นทะเบียนทั้งหมดได้รับการประเมินและผ่านการตรวจสอบสำหรับการอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้ว คาดว่าอีกไม่นานคนไทยจะได้เฮอีกครั้งกับมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย.ซึ่งการที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้ถูกยกให้เป็นมรดกโลก จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยในฐานะเมืองมรดกโลก จะเกิดมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางท่องเที่ยว