Browsing: อุเทนถวาย

.กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ได้เดินทางมาด้วยรถบัส 2 คัน เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุติข้อพิพาทการย้ายมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรก โดยนายทักษิต เรียบร้อย นายกสโมสรนักศึกษา เขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมด้วยอุปนายกสโมสรนักศึกษา ย้ำจุดยืนคัดค้านการย้ายออกจากพื้นที่อุเทนถวาย และหวังว่าการประชุมคณะทำงานชุดนี้จะสามารถหาทางออกให้กับข้อพิพาทดังกล่าวได้. .สำหรับข้อพิพาทระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับอุเทนถวาย เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานเนื่องจากแผนแม่บทจัดการที่ดิน 1,153 ไร่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอคืนพื้นที่อุเทนถวายจำนวน…