Browsing: เชียงใหม่

.หนาวนี้กอดใคร หนาวไหมไปแอ่วเมืองเหนือเยือน “เชียงใหม่” กันเตอะ เพราะล่าสุดเว็บไซต์ GoBankingRates ได้เปิดเผยการจัดอันดับจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีอากาศอบอุ่นและประหยัด เหมาะกับการไปเที่ยวช่วงหน้าหนาว ซึ่ง “เชียงใหม่” จากประเทศไทย คว้าอันดับ 3 จากทั่วโลกมาครอง. .นอกจากบรรยากาศและธรรมชาติใน “เชียงใหม่” จะอบอุ่นโรแมนติกเหมาะกับการท่องเที่ยวแล้ว วิถีชีวิตและการต้อนรับของคนในพื้นที่ยังน่ารักและอบอุ่นมาก ๆ อีกด้วย.สำหรับทั้ง…

.สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “รัฐบาลใหม่กับการท่องเที่ยว” พบว่า ในช่วง Green Season (ช่วงฤดูฝน) ประชาชนมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว โดยจังหวัดที่อยากไปมากที่สุด คือ เชียงใหม่.รองลงมาคือ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งคาดว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปต่อคนประมาณ 7,932.52 บาท โดยเห็นด้วยหากภาครัฐจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green…