Browsing: เบิร์ดธงไชย

.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดการประชุมครั้งที่ 3/2566 ณ หอประชุมเล็ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมี วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธาน ร่วมรับฟังผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 จาก อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมีศิลปินทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด…