Browsing: แรงบันดาลใจ

.เรื่องที่จะหยิบยกขึ้นมาเล่าดังต่อไปนี้แม้เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่เชื่อว่ามันยังคงเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันให้กับใครได้อีกหลาย ๆ คนเสมอ สำหรับเรื่องราวความแกร่งของเธอคนนี้ “พลอย สโรชา กิตติสิริ” ผู้พิการทางสายตาที่สามารถเรียนจบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ จบศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อย่างภาคภูมิใจ.ซึ่งตัวเธอนั้นเคยเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ว่า “เราไม่ได้รู้สึกว่าโลกของเราแคบกว่าคนอื่น แล้วคือเราใช้อะไรตัดสินว่าโลกเราแคบหรือโลกเรากว้าง เรารู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น…