Browsing: Good Society

 เมื่อวันที่ (25 ก.ย.64) ดร.เช ยอง ซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย ในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมกับ ร้อยโทหญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ผู้ช่วยโค้ชผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยและ นิสิตปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา.ได้อาสามาทำงานเป็นจิตอาสาและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับวัคซีน สร้างความประทับใจให้กับผู้มารับวัคซีนอย่างยิ่ง.อาจารย์…

 เมื่อวันที่ (28 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ที่ดินของรัฐทุกประเภท อาทิ ป่าสงวนแห่งชาติ…

เพื่อนักเรียนครูทำได้! ครูดอยใจสู้ ใช้โซ่พันล้อมอไซค์ ฝ่าดงขี้โคลนเกือบ 100 กม. Good Society : เพื่อนักเรียนครูทำได้ครูดอยใจสู้ ใช้โซ่พันล้อมอไซค์ ฝ่าดงขี้โคลนเกือบ 100 กม.นำข้อสอบปลายภาคไปให้นักเรียนบนดอยเมื่อวันที่ (3 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ว่า…