Browsing: #Good

 แม้สถานการณ์ในปัจบันจะมีความรุนแรง จนหลาย ๆ คนอาจลืมเทศกาล และ วันสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไปในชีวิตได้ใกล้จะถึง โดยในปีนี้อีกหนึ่งวันสำคัญอย่าง “วันสารทจีน” ได้โคจรกลับมาอีกครั้งแล้ว ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. โดยชาวไทยเชื้อสายจีนนั้น จะจัดเครื่องเซ่นไหว้บูชาเทพเจ้า บรรพบุรุษ บุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้ว และวิญญาณไร้ญาติ.หนึ่งในเครื่องเซ่นไหว้ที่ได้รับความนิยม คือ…