Browsing: #goodproduct

วันนี้ (25 ส.ค.) สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า คณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ “AutoVacc” หรือเครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ โดยได้เริ่มต้นใช้งานเมื่อวันจันทร์ (23 ส.ค.) ที่ผ่านมา.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ หัวหน้าทีมวิจัยของศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า หุ่นยนต์นี้สามารถในการดึงปริมาณวัคซีนมาใช้ได้มากกว่าแรงคนถึง 20% ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการกระจายวัคซีน และ…

เมื่อวันที่ (12 ก.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” มาโดยตลอด เพื่อพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้ดีขึ้น การทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.…

แม้สถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่เคยหยุดที่จะสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.สามารถคว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์…

 เมื่อวันที่ (29 ก.ย.) นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยในงานเสวนา THAILAND COVID-19 VACCINE FORUM 2021 ถึงความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนไทยสู้โควิด-19 โดยทีมประเทศไทย ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ.โดยระบุว่า ความคืบหน้าของวัคซีนชนิด mRNA…

“ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” โครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท ที่ประสบความสำเร็จที่สุดโครงการหนึ่ง .โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” เป็นหนึ่งในโครงการหลักของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลขับเคลื่อนงานในด้านต่าง ๆ.โดยมีคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)…