Browsing: #News #Social

 เมื่อวันที่ (30 ก.ย.) จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมถีงจังหวัดสุโขทัย แต่ปรากฏว่ามีพื้นที่แห่งหนึ่งรอดพ้นอุทกภัย โดยสังคมออนไลน์ได้แชร์กระหน่ำเฟซบุ๊กชื่อ “หม่อมหลง” โพสต์รูปภาพโคกหนองนา สุโขทัย พร้อมข้อความว่า.ศาสตร์ของพระราชา โคกหนองนา สุโขทัย รอดพ้นมหาอุทกภัยได้อย่างน่าทึ่ง โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น…