Browsing: #News #Technology

Somdej (SDC) หรือ สมเด็จคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลพระเครื่องเหรียญแรกของโลก เป็น DeFi Token ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากบล็อกเชน ที่สร้างเพียง 66,186,727 ล้านเหรียญ เท่ากับจำนวนประชากรในประเทศไทยปี 2563 โดยเป็นความตั้งใจให้คนไทยเข้าถึงเหรียญสมเด็จดิจิทัลเหรียญแรกของโลกเพื่อเป็นการกุศล ช่วยเหลือสังคมและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยอิงกับประวัติศาสตร์ของชาวไทยและชาวเอเชียที่มีชื่อเสียงพร้อมทั้งวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน.และยังสามารถเข้าถึงเหรียญสมเด็จดิจิทัลโดยให้ทุกคนมีโอกาสอย่างน้อยคนละ 1 เหรียญ เพื่อเป็นของที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถทิ้งไว้เป็นมรดกโลกให้กับคนรุ่นหลังได้อีกด้วย.ระบบการทำงานของเหรียญ…

 มหาวิทยาลัยนางาซากิร่วมกับมหาวิทยาลัยเสฉวน ทำการทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น-จีนครั้งแรกในการทดลองวัคซีนโควิด.กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า วัคซีนที่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยเสฉวนเป็นวัคซีนที่ผลิตจากการตัดต่อโปรตีน (recombinant protein vaccine) ซึ่งเป็นการตัดต่อส่วนหนึ่งของยีนไวรัส.ให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตเช่นแบคทีเรีย ยีสต์เพื่อสร้างโปรตีนขึ้นมา เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกาย โปรตีนนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้น.มหาวิทยาลัยนางาซากิและศูนย์วิจัยเวชศาสตร์ปริวรรต (translational medicine) ที่ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเสฉวน ทำการทดลองทางคลินิกวัคซีนของประเทศจีน และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคม.การทดลองจะฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัคร…