Browsing: #picks #Environment #News

วันที่ (4 พ.ย) นายชนะชัย ประมวลทรัพย์ และ นางสาวปาริสา สัทธินทรีย์ เยาวชน SEED Thailand ได้นำนางสาวพัทธ์ธีญา ยงค์สงวนชัย และนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม.เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม Youth4Climate :…