Author: Writer Publisher

ไอเดียเจ๋ง! คนรุ่นใหม่หัวหิน ร่วมมือ กองทุนสื่อฯ เปิดตัว HUA HIN Smart Community แพลตฟอร์มการศึกษา เพื่อการ Upskill & Reskill เตรียมทักษะดิจิทัลช่วย สร้างรายได้ให้กับเยาวชน

Read More

ครอบครัว SEED Thailand เรียกได้ว่ากิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดกิจกรรมดี ๆ อย่างโครงการ SEED THAILAND ก็กลับมาอีกครั้ง โดยในปีนี้มาในธีม ‘การสร้างผู้นำยุคใหม่ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์’ โดยเชื่อมั่นว่าเยาวชนท้องถิ่นจะเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการเชื่อมสังคม เพราะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะมาจากการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับรากฐาน โดยเฉพาะในเยาวชนยุคนี้ที่ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรหมแดนอย่างยุคดิจิทัล กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการที่จะผลักดันให้เยาวชนท้องถิ่นขับเคลื่อนสังคมด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สำหรับโครงการนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมกับ วุฒิสภาศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเยาวชน SEED THAILAND ผู้เข้าร่วมโครงการ ภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา ในหัวข้อ “Public Speaking and Posture” อีกทั้งยังมี กิจกรรม workshop Learning by doing มีการจัดทำสื่อนำเสนอ “เรื่องเล่า บ้านเรา” โดย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการจัดบรรยายหัวข้อ “จิตอาสา เพื่อประชาชน” โดย พันเอก (พิเศษ) วินธัย สุวารี และ พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี ภาพกิจกรรมระหว่างการบรรยาย ย้อนกลับไปถึงปีที่ผ่านมา โครงการ SEED THAILAND ได้ผลิตโครงการต่าง ๆ มากมายเพื่อผลักดันให้เยาวชนท้องถิ่นหันมาสนใจที่จะรักษ์บ้านเกิดโดยใช้ความคิดที่สร้างสรรค์พร้อมผลักดันให้ภาวะความเป็นผู้นำโดยหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตภายภาคหน้า โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมโครงการมาแล้วหายต่อหลายครั้ง อาทิเช่น โครงการ SEED Digital Alert และโครงการ SEED Digital Youth Network ทั้งนี้ นางสาวปาริสา สัทธินทรีย์ ประธานโครงการ SEED THAILAND และอดีตเยาวชน SEED รุ่นแรก…

Read More

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. เวทีราชดำเนินเผยแพร่โลโก้ใหม่ทีมีการออกแบบเป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยมีข้อความระบุว่า‘ยินดีต้อนรับสู่ยุคสมัยใหม่ของเวทีราชดำเนิน พร้อมที่จะขับเคลื่อนวงการมวยไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล’สำหรับเวทีราชดำเนินนั้น ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เวทีราชดำเนินหลายเป็นเวทีมวยแห่งแรกของประเทศไทยที่ถูกก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ ‘ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท เวทีราชดำเนิน จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา จนล่าสุด ได้ร่วมมือกับ บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งมี แบงค์-เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ‘การพัฒนาและยกระดับวงการมวยไทยให้ไปสู่ระดับโลก’สำหรับการออกแบบโลโก้ใหม่ มาจากความต้องการที่จะสื่อสารไปให้ถึงระดับสากล นำคำว่า ‘เวทีราชดำเนิน’ ที่ใช้ในอดีต นำมาปรับเปลี่ยนใหม่จนเป็นโลโก้ปัจจุบันสำหรับในส่วนของ ‘วงกลม’ ถือเป็นรูปทรงที่แสดงชัดทั้งสองภาษา ตรงกับเวทีราชดำเนินที่มีอัฒจันทร์คนดูเป็นวงกลมมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น กลายเป็นสัญญะหนึ่งสำหรับการนำมาปรับใช้เพื่อสื่อความหมายของโลโก้ได้อย่างลงตัวแหล่งข่าว.https://www.facebook.com/thestandardth/photos/a.1725541161072102/3081879318771606/

Read More