Browsing: Lifestyle

 เมื่อวันที่ (20 ก.ย.) ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้เผยถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเร่งให้คนไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลเร็วขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้คนไทยนั้น มีอายุเฉลี่ยมากขึ้น.“จากสถิติพบว่า คนไทยจะมีอายุเฉลี่ยที่ยาวขึ้นอย่างน้อย 20 ปี อย่างคนที่อายุ 50 ปี ก็จะอยู่ได้…

 Chefs Pencil นิตยสารด้านอาหารระหว่างประเทศรายงานว่า กรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย คือสถานที่ที่ผู้ชื่นชอบอาหารเลิศรสระดับมิชลินสามารถลิ้มลองในราคาที่จับต้องได้มากที่สุด หรือ “ถูกที่สุด” ในโลกนั่นเอง.รายงานระบุว่า กรุงเทพฯ ประเทศไทย ครองอันดับ 1 ประเทศที่มีราคาเฉลี่ยของรายการอาหารระดับมิชลินถูกที่สุดในโลก โดยราคาอยู่ที่ราว 173 ดอลลาร์ หรือประมาณ 5,783 บาท…