Browsing: Interview

. วันที่ 17 กันยายน 2565 – วันที่ 20 กันยายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โดยทาง SEED Thailand ได้จัดค่ายชื่อโครงการ SEED Project ปี2…

ตลาดวงการ Tech Company ของไทยเรียกได้ว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเมกะเทรนด์แห่งอนาคตที่หลายคนพยายามไขว่คว้าไว้ ไม่แปลกใจที่ ‘เด็กรุ่นใหม่’ จะมองเห็นโอกาสแห่งอนาคตนี้ . วันนี้เรามาพูดคุยกับ ‘ฝ้าย – ชนัตฐา ธรรมศยาธร’ CMO (chief marketing officer) แห่งบริษัท Terosoft ที่เป็น…

“ในมุมของการเป็น HR นะคะ คือ ต้องบอกน้องแบบนี้ว่าโลกธุรกิจเราหมุนเงินต่อวันหลายแสนบาท อันนี้คือพูดในมุมปัจจุบันที่โลกมันกำลังต้องคนที่เป็นรูปตัวที คือ ต้องรู้กว้างและรู้ลึก เราเคยจ้างเด็กราชภัฏมาทำงาน เราค่อนข้างต้องใช้เวลาในการเทรนงานสูงมาก บางครั้งเมื่อเทียบกับมหา’ลัยอื่น เราเห็นความต่างอย่างมาก เช่น เรามอบหมายงานไป 1 อย่าง มหา’ลัยอื่น เขาจะสามารถรันงานต่อ 2 3…

ภาพคุ้นตาระหว่าง ‘คน’ กับ ‘ลิง’ ที่อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกัน แต่หากหลายปีที่ผ่านมาการเพิ่มจำนวนของประชากรลิงในเมืองลพบุรี กลับกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับผู้อยู่อาศัยและห้างร้านย่านเมืองเก่า จนกลายเป็นการตั้งคำถามว่า ‘คน’ กับ ‘ลิง’ จะอาศัยอยู่ร่วมกันยังไงในเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ ‘หมอเตย’ หรือ ‘สัตวแพทย์หญิงจุฑามาศ สุพะนาม’ – ผู้เป็นสัตว์แพทย์หญิงซึ่งเปิด ‘คลินิกหมอเตย’ เพื่อรักษาสัตว์ในเมืองลพบุรี…