Browsing: การเมือง

.นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ใครเห็นสมควรให้มีการตรวจฉี่ ว่าที่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตำแหน่งบ้าง”.