Browsing: วิศวกรไทย

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ หลังสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ออกมาเปิดเผยถึง วิศวกรหญิงไทย นางสาวปริพรรษ ไพรรัตน์ หรือ ซุปเปอร์ วิศวกรดาวเทียมจาก GISTDA ได้รับเลือกให้นำเสนอผลงานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศในประเทศไทย ด้วยแพลตฟอร์มการสอนแบบออนไลน์ ควบคู่กับการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงกับทีมวิศวกรดาวเทียม THEOS-2A ณ เมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน งานนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ หรือ…