Browsing: #Environment

 นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีล่าสุด เมื่อบริษัทสตาร์ทอัพรักษ์โลก “Flash Forest” ณ เมืองโตรอนโต แคนาดา ได้ริเริ่มนำร่องการปลูกป่าแบบใหม่ ด้วยการใช้โดรนเพื่อปลูกต้น ซึ่งสามารถปลูกได้เร็วกว่าการใช้พลั่วของคน ถึง 10 เท่า โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ให้ครบ 1 พันล้านต้นภายในปี 2028 นี้.ด้วยต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ถูกกว่าวิธีการปลูกต้นไม้แบบดั้งเดิมถึง 80 เปอร์เซ็นต์…

 เปิดตัวโครงการใหม่ของกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนา “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” เพื่อเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีท้ังสองฝั่ง.“กทม.ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีอย่างเป็นทางการ เพื่อเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีท้ังสองฝั่ง ความยาวประมาณ 9,000 เมตรและบริเวณโดยรอบให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง.ภายใต้แนวคิด 4 ประการ คือ 1.เขียว 2.คลอง 3.คน และ 4 .ความรู้ ในรูปแบบของ “สวนเลียบคลอง” ที่มีพื้นที่สีเขียว…

 Cute Star Flower หรือ “ดาราพิลาส” ชื่อไทยที่ตั้งตามลักษณะของดอกไม้ที่คล้ายดวงดาว ออกดอกในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ดาราพิลาส มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lasianthus ranongensis Sinbumroong & Napiroon คำระบุชนิดตั้งให้เป็นเกียรติแก่ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งพันธุกรรมของพืชดังกล่าว…