Browsing: #picks #Onthisday #ThePublisher

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2485 ประชาชนชาวไทยยืนตรงเคารพธงชาติไทยครั้งแรก ในเวลา 08.00 น. และ เวลา 18.00 น. หลังก่อนหน้านี้มีการกำหนดเป็นกฎหมาย แต่ไม่ได้รับความนิยม.โดยต่อมาการยื่นเคารพธงชาติ ก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของคนไทยทุกคน ที่ต้องหยุดยืนนิ่งเมื่อได้ยินสัญญาณเพลงชาติดังขึ้น.เมื่อย้อนกลับไปใน พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีเพลงชาติเป็นครั้งแรก แต่ยังคงใช้ชื่อว่า…

เหตุการณ์ 6 ตุลา พ.ศ. 2519 หรือ การสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการปราบปรามอย่างรุนแรงถึงชีวิตของตำรวจและการลงประชาทัณฑ์ของกำลังกึ่งทหารและคนมุงฝ่ายขวา ต่อนักศึกษาและผู้ประท้วงฝ่ายซ้าย ในและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และท้องสนามหลวง เป็นการปิดฉากการประท้วง การเดินขบวนและการยึดพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของนักศึกษา กรรมกรและผู้ประท้วงซึ่งต่อต้านการเดินทางกลับประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.…