Browsing: tomkhagai

.เว็บไซต์ TasteAtlas จัดอันดับซุปเนื้อสัตว์ที่ดีที่สุดในโลก “Best Rated MEAT SOUPS in the World” โดย “ต้มข่าไก่” ของไทยคว้าอันดับ 1 ซุปเนื้อสัตว์ที่ดีที่สุดในโลก. .พร้อมทั้งบรรยายถึงต้มข่าไก่ ว่า ต้มข่าไก่เป็นอาหารประจำชาติแสนอร่อยของไทยที่มาจากภาคกลางของประเทศ เป็นซุปที่มีส่วนผสม เช่น…