Browsing: WHO

.“ประเทศกานา” กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุมัติวัคซีนป้องกัน “โรคมาลาเรีย” ซึ่งพัฒนามาจาก ‘มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด’ ของสหราชอาณาจักร โดยใช้ชื่อว่า R21/Matrix-M หรือ R21 ซึ่งเผยว่า เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 80% จากรายงานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีการทดลองฉีดวัคซีนในเด็ก 400 คนจากประเทศ ‘บูกิร์นาฟโช’ (Burkina Faso)…